Condiții de garanție

Stimate client,

PocketBook vă este recunoscător pentru alegerea dumneavoastră. Vă garantăm calitatea superioară și performanțele fiabile ale produselor noastre în condițiile în care sunt respectate regulile de operare pe care le regăsiți în manualul de utilizare.

Vă rugăm să rețineți obligațiile de garanție sunt specifice fiecărei țări.

PocketBook nu oferă o garanție globală (internațională). Obligațiile de garanție ale PocketBook sunt la nivel local și pot fi diferite în funcție de țara în care a fost achiziționat dispozitivul.

Obligațiile de garanție stabilite de PocketBook pentru o anumită țară se aplică doar în cazul dispozitivelor pe care PocketBook intenționează să le vândă în țara respectivă, achiziționate în această țară și care dețin aprobare în baza unei certificări sau altor proceduri similare, atestând că sunt conforme standardelor țării respective.

Condiții generale de garanție

PocketBook, la alegerea sa, va repara sau va înlocui dispozitivul sau piesele defecte, în conformitate cu aceste condiții de garanție. PocketBook poate înlocui piesele defecte cu piese noi sau recondiționate sau dispozitive echivalente cu piesele noi atât în ceea ce privește funcționalitatea, cât și performanța.

Toate piesele și dispozitivele înlocuite vor deveni proprietatea PocketBook.

Aceste condiții de garanție se aplică oricărei reparații sau înlocuiri a pieselor dispozitivului pe durata rămasă din perioada inițială a garanției sau timp de 3 luni de la data returnării dispozitivului din service, în funcție de care perioadă este mai lungă.

Înainte de a trimite o solicitare pentru produsul defect și de a vizita centrul de service autorizat PocketBook, vă rugăm să contactați serviciul nostru telefonic de asistență clienți sau centrul de service autorizat din țara dumneavoastră. Pentru datele de contact ale unui serviciu telefonic de asistență clienți sau ale centrelor de service autorizate, vă rugăm să vizitați pagina web a PocketBook International la adresa www.pocketbook.ch și să căutați secțiunea „Suport” pentru țara dumneavoastră.

Această garanție nu acoperă costurile de transport și riscurile asociate transportului pentru dispozitivul dumneavoastră către și de la centrul de service autorizat, cu excepția cazului în care este altfel prevăzut în legislația locală.

Puteți trimite dispozitivul la centrul de service din țara/regiunea în care PocketBook are un centru de service autorizat. Dacă vă aflați într-o țară/regiune în care PocketBook nu are un centru de service autorizat, veți putea trimite dispozitivul la un centru de service adecvat, prin propriile dumneavoastră eforturi și suportând costurile. PocketBook nu vă poate ajuta și nu este responsabilă pentru livrarea transfrontalieră a dispozitivului către centrul de service autorizat și nici pentru taxele vamale pe care le presupune această livrare.

Vă rugăm să rețineți faptul că va trebui să plătiți procedura de diagnoză dacă un centru de service autorizat constată următoarele:

  • în urma diagnozei s-a constatat că reparația nu este acoperită de condițiile de garanție (în cazurile în care termenul de garanție a expirat).
  • dispozitivul funcționează corespunzător și nu s-au găsit defecțiuni sau disfuncționalități.
  • utilizatorul refuză serviciul de garanție.

Vă rugăm să rețineți faptul că prețul diagnozei diferă în funcție de centrul de service autorizat și nu este stabilit sau determinat de către PocketBook.

Doar persoanele autorizate de PocketBook pot oferi servicii și reparații. Datele de contact ale centrelor de service autorizate sunt listate pe pagina www.pocketbook.ch la secțiunea „Suport” pentru țara dumneavoastră. Orice deschidere a dispozitivului, orice reparație sau orice intervenție asupra funcționării dispozitivului se va considera intervenție din partea unei părți terțe și va duce la refuzul procedurii de service în baza garanției.

Vă rugăm să faceți copii de rezervă ale datelor importante și să ștergeți toate informațiile confidențiale sau personale înainte de a contacta centrul de service.

Perioada de garanție a produsului și durata de viață a dispozitivului

Perioada de garanție pentru dispozitivele PocketBook este de 24 de luni de la data achiziției dispozitivului, dar nu mai mare de 30 de luni de la data fabricării dispozitivului. Durata de viață a dispozitivelor PocketBook este de 36 de luni de la data achiziției dispozitivului, dar nu mai mare de 42 de luni de la data fabricării dispozitivului.

Perioada de garanție pentru baterii este de 6 de luni de la data fabricării dispozitivului sau de la data înlocuirii bateriei. Durata de viață a bateriei este de 6 luni.

Performanța bateriilor fabricate utilizând tehnologia Li-ion depinde de numărul de cicluri de încărcare-descărcare, de condițiile de utilizare (temperatură, curent) și de durata de depozitare. Bateriile Li-ion au, în general, un număr limitat de cicluri de încărcare-descărcare și, cu fiecare ciclu de încărcare-descărcare, capacitatea bateriei scade. Așadar, reducerea timpului de funcționare a dispozitivului pe baterie este un proces normal cauzat de uzura obișnuită.

Perioada de garanție pentru accesoriile PocketBook este de 6 luni de la data achiziției. Durata de viață a accesoriilor PocketBook este de 6 luni de la data achiziției.

Coperțile și husele pentru dispozitive au rol de protecție; cu toate acestea, nu pot preveni în totalitate posibilele daune cauzate de influențe mecanice, scăpări pe jos, șocuri, presiune, inflexiuni, îndoituri etc.

Pentru a determina perioada de garanție rămasă, centrul de service PocketBook va verifica durata de la data fabricației dispozitivului în baza de date a dispozitivelor PocketBook.

Dacă această durată depășește 24 de luni, centrul de service PocketBook va determina prima zi de garanție de la data achiziției specificată în documentul furnizat de către client, care confirmă achiziția: chitanță pentru plata în numerar (chitanță, aviz de livrare) sau alt document care confirmă achiziția și care trebuie să conțină data achiziției, modelul, numărul de serie și semnătura și ștampila vânzătorului.

Dacă un consumator nu prezintă niciunul dintre documentele care confirmă achiziția sau dacă documentele furnizate conțin informații incomplete sau inexacte, perioada de începere a garanției este calculată de la data fabricației dispozitivului, care este imprimată pe ambalajul pentru vânzarea cu amănuntul a dispozitivului, precum și codificată în numărul de serie al dispozitivului.

Dacă perioada de garanție calculată de la data fabricației dispozitivului a expirat, PocketBook are dreptul de a refuza furnizarea de service în baza garanției.

PocketBook are dreptul de a alege să nu furnizeze service în afara perioadei de garanție sau post-garanție pentru dispozitivele a căror durată de viață a expirat. Reparațiile pot fi realizate pentru dispozitivele a căror durată de viață a expirat, dacă centrul de service poate asigura aceste reparații.

Limitări și excepții

PocketBook nu este responsabilă pentru daunele care depășesc costul de achiziție al dispozitivului sau pentru imposibilitatea de a opera dispozitivul, pentru pierderea de timp, pentru inconveniențe, pierderi comerciale, pierderi de profit sau economii, alte pierderi accidentale, speciale sau indirecte, penalizări sau costuri juridice care reies din defectarea dispozitivului sau din imposibilitatea de a-l utiliza.

Această garanție limitată nu acoperă și nu se aplică în următoarele cazuri:

1. Cabluri, adaptoare și accesorii primite împreună cu dispozitivul.

2. Uzura normală sau defectele cosmetice (urme, zgârieturi, pete, pătarea sau zgârierea suprafețelor sau a straturilor speciale, îndoituri, ciobiri, efectele expunerii la orice fel de substanțe chimice, medicale sau produse cosmetice etc.).

3. Integritatea și recuperarea datelor, setărilor, profilurilor de utilizator, fișierelor sau programelor.

4. Daunele cauzate de conectarea dispozitivului la piese, conectoare sau surse de alimentare incompatibile sau cauzate de căderi de tensiune etc.

5. Defectele provocate de intervenția unei părți terțe (reparații, instalarea și/sau înlocuirea componentelor sau a software-ului dispozitivului, precum și acțiuni ale programelor malware sau ale virușilor).

6. Daunele și defectele provocate în urma încălcării regulilor de operare descrise în manualul de utilizare, precum și în urma utilizării neadecvate sau nepotrivite a dispozitivului.

7. Daunele și defectele provocate în urma utilizării dispozitivului împreună cu accesorii care nu sunt originale sau alte produse terțe.

8. Daunele și defectele provocate în urma scurgerii de lichide în interiorul dispozitivului sau de scufundarea dispozitivului în lichide.*

* Anumite modele corespund unei anumite clase de protecție la umezeală. Pentru mai multe informații referitoare la protecția la umezeală a dispozitivului pe care îl dețineți, consultați manualul de utilizare al modelului dumneavoastră sau descrierea dispozitivului pe www.pocketbook.ch în secțiunea „Suport” pentru țara în care a fost achiziționat dispozitivul.

9. Daunele mecanice, inclusiv daunele ascunse, provocate în urma expunerii la substanțe sau obiecte terțe sau provocate în urma căderii sau altui tip de impact mecanic (de ex. daunele la nivelul ecranului, cititorului de card, porturilor sau conectoarelor dispozitivului, precum și daunele la nivelul elementelor carcasei etc.).

10. Nuanțele difuze și uniforme de gri pe imaginile afișate pe ecran sunt o caracteristică a tuturor ecranelor care sunt produse pe baza tehnologiei cu cerneală (E-ink) și nu reprezintă un defect.

11. Situațiile în care numărul de pixeli „morți” (puncte negre sau luminoase) de pe ecranul dispozitivului nu este mai mare de cinci.

12. Apariția zonelor luminoase pe ecranul dispozitivului, care sunt vizibile din diferite unghiuri când iluminarea de fundal este activată. Acestea apar din cauza proprietăților tehnologiei de fabricare a iluminării de fundal și nu reprezintă un defect al dispozitivului.

13. Diferența de nuanțe de lumină pe ecranul dispozitivului când este activată iluminarea de fundal. Aceasta este o proprietate caracteristică a procesului de producție a LED-ului, care nu indică o calitate slabă a dispozitivului sau o deviere de la specificațiile declarate.

14. Prezența de umbre și zone cu luminozitate diferită în partea de jos a ecranului dispozitivului când este activată iluminarea de fundal.

15. Cazurile personale de intoleranță, iritații, reacții alergice și alte reacții ale corpului uman la dispozitiv/accesorii, la elementele carcasei, componentele interne, straturile de acoperire sau la mirosuri.

Limitarea garanției în ceea ce privește software-ul

Software-ul („firmware”) dispozitivului este furnizat „așa cum este”. PocketBook nu garantează calitatea, performanța și funcționalitatea adecvată a pieselor software terțe, precum nici compatibilitatea acestora cu software-ul PocketBook. PocketBook nu garantează faptul că software-ul nu conține probleme sau erori. PocketBook nu garantează compatibilitatea produselor hardware și software ale dispozitivului cu alte produse hardware și software care nu fac parte din dispozitiv, cu excepția celor specificate în manualul de utilizare. PocketBook nu garantează faptul că software-ul este potrivit pentru un scop definit de utilizator, nici nu garantează faptul că software-ul va îndeplini cerințele și așteptările personale ale utilizatorului sau analogii și standarde care nu sunt descrise în documentația însoțitoare sau pe pagina web a PocketBook.

PocketBook nu garantează funcționarea adecvată a software-ului cu fișiere incorecte sau corupte și nu este responsabilă pentru funcționarea corectă a fișierelor terțe.

La alegerea sa, pe perioada duratei de viață a dispozitivelor, PocketBook poate îmbunătăți și modifica periodic software-ul („firmware”) dispozitivului și poate lansa periodic versiuni noi ale software-ului („firmware”). Pentru a vă bucura de cea mai bună experiență ca utilizator, PocketBook vă recomandă să folosiți cele mai recente versiuni ale software-ului („firmware”) disponibile pentru actualizare prin Wi-Fi sau pe pagina web a companiei, în secțiunea „Suport” pentru țara dumneavoastră.

La alegerea sa, PocketBook are dreptul de a decide cu privire la instalarea (reinstalarea) și actualizarea software-ului („firmware”) pe dispozitiv, în procesul de asigurare a reparațiilor, în perioada de garanție și post-garanție. În majoritatea cazurilor de service și reparație a dispozitivului, instalarea (reinstalarea) și actualizarea software-ului („firmware”) este o etapă necesară și o parte integrantă a procesului tehnologic de service și reparație a dispozitivului și de diagnoză ulterioară.

PocketBook și centrul de service nu pot garanta funcționarea corectă a dispozitivului dacă sunt utilizate versiuni anterioare ale software-ului („firmware”) și nu sunt responsabili pentru funcționarea corectă a dispozitivului în care în care sunt utilizate versiuni anterioare ale software-ului („firmware”). Refuzul utilizatorului de a instala (reinstala) sau actualiza software-ul („firmware”) dispozitivului este considerat ca fiind refuzul utilizatorului de a beneficia de serviciile de reparații pentru dispozitiv.

Aa HD